Kategorie
Popularne miejscowości
Profil leczenia

Turnusy rehabilitacyjne nie są tożsame z pobytem w sanatorium i rehabilitacją uzdrowiskową.

Te drugie zależą od skierowania lekarskiego, są w jakiejś części pokrywane przez ZUS, NFZ, KRUS. Kuracjusz nie decyduje tam o terminie wyjazdu ani o miejscu, do którego trafi. Turnus rehabilitacyjny z kolei jest przeznaczony dla każdego, kto ma orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności (w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenie nie ma stopni), jest całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy na podstawie odrębnych ustawowych przepisów. Może on sam zdecydować, gdzie i kiedy jedzie, może też zabrać ze sobą opiekuna (jego wyjazd musi zostać jednak uzasadniony przez lekarza).

Turnus jest dofinansowywany w różnym stopniu z PFRON-u, dofinansowanie zależy od kryteriów dochodowych spełnianych przez daną osobę (inne są dla osób samotnych, inne dla mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym), a także od stopnia niepełnosprawności.

Aby dostać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zostanie on rozpatrzony w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie przyjęty i zatwierdzony, można wybrać czas i miejsce wyjazdu – ważne jest jednak, aby przynajmniej 21 dni przed wyjazdem zgłosić swój wybór w PCPR (ośrodek musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, organizować taki turnus itp.; lista ośrodków dostępna jest na https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow).

Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne / Shutterstock

Turnusy rehabilitacyjne – formy

Nie wszyscy wiedzą, że turnusy rehabilitacyjne mogą mieć różną formę, ze względu na różnego typu zajęcia, które są podczas nich prowadzone. Ogólnie łączą w sobie aktywne formy rehabilitacji z wypoczynkiem, które mają poprawić sprawność psychofizyczną uczestnika oraz jego zdolności społeczne. Mogą mieć charakter szkoleniowy, usprawniająco-rekreacyjny, rekreacyjno-sportowy, sportowy, rozwijający zainteresowania i uzdolnienia lub psychoterapeutyczny. Przeznaczone są dla osób o różnym rodzaju niepełnosprawności, a więc na przykład pacjentów z niepełnosprawnością ruchową (również dla poruszających się na wózkach inwalidzkich), a także dysfunkcjami konkretnych narządów, na przykład słuchu lub wzroku.

Specjalne turnusy organizuje się dla osób z chorobami psychicznymi. Ogólną ich zasadą jest to, że trwają przynajmniej 14 dni, a także, że odbywają się w grupach liczących minimum 20 osób dobranych pod względem rodzaju niepełnosprawności, wieku i ogólnego stanu zdrowia; oczywiście część zajęć odbywa się w grupach, inne prowadzone są indywidualnie. Wszystkie muszą się odbywać pod okiem specjalistów. Z turnusu rehabilitacyjnego można skorzystać raz na 12 miesięcy.