Kategorie
Popularne miejscowości
Profil leczenia

Szukasz sanatorium z PFRON - sprawdź na co zwrócić uwagę przed wyborem

Przed wyborem sanatorium z PFRON należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, takich jak:

 1. Standardy lecznicze: upewnij się, że sanatorium ma odpowiednie standardy lecznicze i jest odpowiednio wyposażone, aby zapewnić skuteczne leczenie.
 2. Personel medyczny: sprawdź, czy sanatorium ma doświadczony i wykwalifikowany personel medyczny, który będzie odpowiedzialny za Twoje leczenie.
 3. Oferta terapeutyczna: upewnij się, że sanatorium oferuje odpowiednią ofertę terapeutyczną, która odpowiada Twoim potrzebom i schorzeniom.
 4. Opinie pacjentów: przeczytaj opinie pacjentów, którzy już korzystali z usług tego sanatorium, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat jego jakości.
 5. Lokalizacja: sprawdź, czy sanatorium znajduje się w dogodnej lokalizacji dla Ciebie, aby uniknąć problemów z dojazdem.

Sanatoria z PFRON - kluczowe informacje przed wyjazdem

Warunki przyjęcia: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy upewnić się, że spełniasz warunki przyjęcia do sanatorium, takie jak odpowiedni stopień niepełnosprawności oraz brak przeciwwskazań do leczenia w danym ośrodku.

Dokumenty: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy posiadać wszystkie wymagane dokumenty, takie jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, skierowanie na leczenie rehabilitacyjne oraz dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy poznać koszty pobytu oraz ewentualne koszty dodatkowe, takie jak opłaty za leki czy zabiegi specjalistyczne.

Oferta terapeutyczna: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy poznać ofertę terapeutyczną ośrodka, aby upewnić się, że odpowiada ona Twoim potrzebom oraz schorzeniom.

Transport: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy zorganizować transport, zarówno do sanatorium jak i z powrotem. Warto także dowiedzieć się o możliwościach transportu w obrębie samego ośrodka, na przykład czy jest dostępny wózek inwalidzki.

Sanatoria z PFRON a ZUS, NFZ i KRUS - czym się różnią?

Sanatoria z PFRON, ZUS, NFZ i KRUS różnią się przede wszystkim źródłem finansowania oraz kryteriami przyjęcia pacjenta.

 1. PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) finansuje leczenie rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Sanatoria PFRON są przeznaczone dla osób, które potrzebują specjalistycznego leczenia i rehabilitacji.
 2. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) finansuje leczenie rehabilitacyjne dla osób, które uległy wypadkowi lub chorobie zawodowej. Sanatoria ZUS są przeznaczone dla osób, które potrzebują specjalistycznego leczenia i rehabilitacji po wypadku lub chorobie zawodowej.
 3. NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) finansuje leczenie rehabilitacyjne dla osób, które ubezpieczone są w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Sanatoria NFZ są przeznaczone dla osób, które potrzebują specjalistycznego leczenia i rehabilitacji po chorobie.
 4. KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) finansuje leczenie rehabilitacyjne dla rolników i ich rodzin. Sanatoria KRUS są przeznaczone dla osób, które potrzebują specjalistycznego leczenia i rehabilitacji po chorobie, a są rolnikami lub członkami rodziny rolnika.

Warto pamiętać, że każde z wymienionych źródeł finansowania ma swoje własne kryteria przyjęcia pacjenta oraz różnią się kosztami pobytu i ofertą terapeutyczną.

Jak dostać się do sanatorium z PFRON

Aby dostać się do sanatorium z PFRON, należy przejść kilka kroków:

 1. Uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: Aby móc skorzystać z usług sanatorium PFRON, trzeba uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Złożyć wniosek: Następnie należy złożyć wniosek o skierowanie do sanatorium PFRON w swoim miejscu zamieszkania, do którego przynależy powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Otrzymać skierowanie: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymuje się skierowanie do sanatorium PFRON.
 4. Zgłosić się do wybranego sanatorium: Z skierowaniem należy się zgłosić do wybranego sanatorium PFRON. Sanatoria PFRON często posiadają swoje listy oczekujących, więc trzeba się liczyć z tym, że może minąć trochę czasu zanim zostanie przyjęty.
 5. Potwierdzić skierowanie do sanatorium: po zgłoszeniu się do sanatorium, należy potwierdzić skierowanie do sanatorium.
 6. Przygotować się do pobytu: Przed pobytem należy przygotować się do pobytu, czyli przygotować dokumenty potwierdzające skierowanie do sanatorium, dokumenty potwierdzające orzeczenie o niepełnosprawności oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przez sanatorium.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać sanatorium z PFRON?

Aby otrzymać sanatorium z PFRON, trzeba spełnić kilka warunków:

 1. Posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: Aby móc skorzystać z usług sanatorium PFRON, trzeba posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Znajdować się w trudnej sytuacji materialnej: Wniosek o skierowanie do sanatorium PFRON składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do Powiatowego Urzędu Pracy, tam należy udowodnić trudną sytuację materialną.
 3. Mieć potwierdzone zaburzenie zdrowia: Wniosek o skierowanie do sanatorium PFRON składa się również do lekarza specjalisty, który potwierdza zaburzenie zdrowia.
 4. Zgłosić się do wybranego sanatorium: Z skierowaniem należy się zgłosić do wybranego sanatorium PFRON. Sanatoria PFRON często posiadają swoje listy oczekujących, więc trzeba się liczyć z tym, że może minąć trochę czasu zanim zostanie przyjęty.
 5. Potwierdzić skierowanie do sanatorium: po zgłoszeniu się do sanatorium, należy potwierdzić skierowanie do sanatorium.
 6. Przygotować się do pobytu: Przed pobytem należy przygotować się do pobytu, czyli przygotować dokumenty potwierdzające skierowanie do sanatorium, dokumenty potwierdzające orzeczenie o niepełnosprawności oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przez sanatorium.

Sanatoria z PFRON - jakie są kryteria przyznawania?

Sanatoria z PFRON przyznają się na podstawie określonych kryteriów, które obejmują:

 1. Stopień niepełnosprawności: Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności są uprzywilejowane w procesie przyznawania sanatorium PFRON.
 2. Trudna sytuacja materialna: Wnioskodawcy muszą udowodnić trudną sytuację materialną, która jest jednym z najważniejszych kryteriów przyznawania sanatorium PFRON.
 3. Potwierdzone zaburzenie zdrowia: Wnioskodawcy muszą posiadać potwierdzone zaburzenie zdrowia, które wymaga leczenia w sanatorium.
 4. Lista oczekujących: Sanatoria PFRON często posiadają swoje listy oczekujących, więc kolejność zgłoszeń również ma znaczenie.
 5. Ocena przez lekarza specjalistę: Przed przyznaniem sanatorium PFRON, wniosek jest oceniany przez lekarza specjalistę, który potwierdza potrzebę leczenia w sanatorium.
 6. Wybór sanatorium: Wnioskodawca samodzielnie wybiera sanatorium z listy dostępnych placówek.
 7. Ocena wniosku: Przed przyznaniem sanatorium PFRON, wniosek jest oceniany przez odpowiednie instytucje i organy administracyjne
 8. Warunki pobytu : Sanatorium PFRON posiada swoje warunki pobytu, które należy spełnić, aby móc skorzystać z usług.

Jakie korzyści oferuje sanatorium z PFRON?

Sanatorium z PFRON oferuje korzyści takie jak leczenie i rehabilitację osobom z niepełnosprawnością oraz trudną sytuacją materialną. Pobyt w sanatorium pozwala na poprawę stanu zdrowia, zwiększenie sprawności fizycznej i psychicznej oraz odpoczynek od codziennych obowiązków. Sanatorium z PFRON jest również finansowane z budżetu państwa, dzięki czemu jest to darmowa forma leczenia dla osób spełniających kryteria.