Kategorie
Popularne miejscowości
Profil leczenia

Turnusy rehabilitacyjne z PFRON odbywają się na nieco innych warunkach niż te z NFZ.

Chodzi mianowicie o wiek i stopień niepełnosprawności osób korzystających z opcji z PFRON. O ile więc rehabilitacja na NFZ jest indywidualna i każdy kuracjusz ma odpowiedni dla siebie zestaw zabiegów, o tyle w turnusach z PFRON są one również prowadzone w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają 14 dni (lub dłużej). Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Ma to za cel pobudzenie rozwoju osobistego, nawiązanie interakcji z innymi uczestnikami i aktywności społecznej.

Przyszły kuracjusz po uzyskaniu potwierdzenia dofinansowania sam wybiera ośrodek i organizatora turnusu, biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z rodzaju swojej niepełnosprawności. Może skorzystać z pomocy pracowników pcpr lub z elektronicznej centralnej bazy zawierającej informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych – taką znajdzie na stronie empatia.mpips.gov.pl. Zainteresowani znajdą tam blisko 500 ośrodków z całego kraju (turnusy z PFRON prowadzone są tylko na terenie Polski)! Położone są one zarówno w uzdrowiskach, jak i kurortach (Łeba, Bukowina Tatrzańska), ale i mniej znanych miejscowościach leżących w atrakcyjnych zakątkach kraju.

Sanatoria z PFRON
Sanatoria z PFRON / Shutterstock

Szukasz sanatorium z PFRON - sprawdź na co zwrócić uwagę przed wyborem

Przed wyborem sanatorium z PFRON należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, takich jak:

 1. Standardy lecznicze: upewnij się, że sanatorium ma odpowiednie standardy lecznicze i jest odpowiednio wyposażone, aby zapewnić skuteczne leczenie.
 2. Personel medyczny: sprawdź, czy sanatorium ma doświadczony i wykwalifikowany personel medyczny, który będzie odpowiedzialny za Twoje leczenie.
 3. Oferta terapeutyczna: upewnij się, że sanatorium oferuje odpowiednią ofertę terapeutyczną, która odpowiada Twoim potrzebom i schorzeniom.
 4. Opinie pacjentów: przeczytaj opinie pacjentów, którzy już korzystali z usług tego sanatorium, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat jego jakości.
 5. Lokalizacja: sprawdź, czy sanatorium znajduje się w dogodnej lokalizacji dla Ciebie, aby uniknąć problemów z dojazdem.

Sanatoria z PFRON - kluczowe informacje przed wyjazdem

Warunki przyjęcia: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy upewnić się, że spełniasz warunki przyjęcia do sanatorium, takie jak odpowiedni stopień niepełnosprawności oraz brak przeciwwskazań do leczenia w danym ośrodku.

Dokumenty: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy posiadać wszystkie wymagane dokumenty, takie jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, skierowanie na leczenie rehabilitacyjne oraz dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy poznać koszty pobytu oraz ewentualne koszty dodatkowe, takie jak opłaty za leki czy zabiegi specjalistyczne.

Oferta terapeutyczna: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy poznać ofertę terapeutyczną ośrodka, aby upewnić się, że odpowiada ona Twoim potrzebom oraz schorzeniom.

Transport: Przed wyjazdem do sanatorium z PFRON należy zorganizować transport, zarówno do sanatorium jak i z powrotem. Warto także dowiedzieć się o możliwościach transportu w obrębie samego ośrodka, na przykład czy jest dostępny wózek inwalidzki.

Sanatoria z PFRON a ZUS, NFZ i KRUS - czym się różnią?

Sanatoria z PFRON, ZUS, NFZ i KRUS różnią się przede wszystkim źródłem finansowania oraz kryteriami przyjęcia pacjenta.

 1. PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) finansuje leczenie rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Sanatoria PFRON są przeznaczone dla osób, które potrzebują specjalistycznego leczenia i rehabilitacji.
 2. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) finansuje leczenie rehabilitacyjne dla osób, które uległy wypadkowi lub chorobie zawodowej. Sanatoria ZUS są przeznaczone dla osób, które potrzebują specjalistycznego leczenia i rehabilitacji po wypadku lub chorobie zawodowej.
 3. NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) finansuje leczenie rehabilitacyjne dla osób, które ubezpieczone są w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Sanatoria NFZ są przeznaczone dla osób, które potrzebują specjalistycznego leczenia i rehabilitacji po chorobie.
 4. KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) finansuje leczenie rehabilitacyjne dla rolników i ich rodzin. Sanatoria KRUS są przeznaczone dla osób, które potrzebują specjalistycznego leczenia i rehabilitacji po chorobie, a są rolnikami lub członkami rodziny rolnika.

Warto pamiętać, że każde z wymienionych źródeł finansowania ma swoje własne kryteria przyjęcia pacjenta oraz różnią się kosztami pobytu i ofertą terapeutyczną.

Jak dostać się do sanatorium z PFRON

Aby dostać się do sanatorium z PFRON, należy przejść kilka kroków:

 1. Uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: Aby móc skorzystać z usług sanatorium PFRON, trzeba uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Złożyć wniosek: Następnie należy złożyć wniosek o skierowanie do sanatorium PFRON w swoim miejscu zamieszkania, do którego przynależy powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Otrzymać skierowanie: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymuje się skierowanie do sanatorium PFRON.
 4. Zgłosić się do wybranego sanatorium: Z skierowaniem należy się zgłosić do wybranego sanatorium PFRON. Sanatoria PFRON często posiadają swoje listy oczekujących, więc trzeba się liczyć z tym, że może minąć trochę czasu zanim zostanie przyjęty.
 5. Potwierdzić skierowanie do sanatorium: po zgłoszeniu się do sanatorium, należy potwierdzić skierowanie do sanatorium.
 6. Przygotować się do pobytu: Przed pobytem należy przygotować się do pobytu, czyli przygotować dokumenty potwierdzające skierowanie do sanatorium, dokumenty potwierdzające orzeczenie o niepełnosprawności oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przez sanatorium.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać sanatorium z PFRON?

Aby otrzymać sanatorium z PFRON, trzeba spełnić kilka warunków:

 1. Posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: Aby móc skorzystać z usług sanatorium PFRON, trzeba posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Znajdować się w trudnej sytuacji materialnej: Wniosek o skierowanie do sanatorium PFRON składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do Powiatowego Urzędu Pracy, tam należy udowodnić trudną sytuację materialną.
 3. Mieć potwierdzone zaburzenie zdrowia: Wniosek o skierowanie do sanatorium PFRON składa się również do lekarza specjalisty, który potwierdza zaburzenie zdrowia.
 4. Zgłosić się do wybranego sanatorium: Z skierowaniem należy się zgłosić do wybranego sanatorium PFRON. Sanatoria PFRON często posiadają swoje listy oczekujących, więc trzeba się liczyć z tym, że może minąć trochę czasu zanim zostanie przyjęty.
 5. Potwierdzić skierowanie do sanatorium: po zgłoszeniu się do sanatorium, należy potwierdzić skierowanie do sanatorium.
 6. Przygotować się do pobytu: Przed pobytem należy przygotować się do pobytu, czyli przygotować dokumenty potwierdzające skierowanie do sanatorium, dokumenty potwierdzające orzeczenie o niepełnosprawności oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przez sanatorium.

Sanatoria z PFRON - jakie są kryteria przyznawania?

Sanatoria z PFRON przyznają się na podstawie określonych kryteriów, które obejmują:

 1. Stopień niepełnosprawności: Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności są uprzywilejowane w procesie przyznawania sanatorium PFRON.
 2. Trudna sytuacja materialna: Wnioskodawcy muszą udowodnić trudną sytuację materialną, która jest jednym z najważniejszych kryteriów przyznawania sanatorium PFRON.
 3. Potwierdzone zaburzenie zdrowia: Wnioskodawcy muszą posiadać potwierdzone zaburzenie zdrowia, które wymaga leczenia w sanatorium.
 4. Lista oczekujących: Sanatoria PFRON często posiadają swoje listy oczekujących, więc kolejność zgłoszeń również ma znaczenie.
 5. Ocena przez lekarza specjalistę: Przed przyznaniem sanatorium PFRON, wniosek jest oceniany przez lekarza specjalistę, który potwierdza potrzebę leczenia w sanatorium.
 6. Wybór sanatorium: Wnioskodawca samodzielnie wybiera sanatorium z listy dostępnych placówek.
 7. Ocena wniosku: Przed przyznaniem sanatorium PFRON, wniosek jest oceniany przez odpowiednie instytucje i organy administracyjne
 8. Warunki pobytu : Sanatorium PFRON posiada swoje warunki pobytu, które należy spełnić, aby móc skorzystać z usług.

Jakie korzyści oferuje sanatorium z PFRON?

Sanatorium z PFRON oferuje korzyści takie jak leczenie i rehabilitację osobom z niepełnosprawnością oraz trudną sytuacją materialną. Pobyt w sanatorium pozwala na poprawę stanu zdrowia, zwiększenie sprawności fizycznej i psychicznej oraz odpoczynek od codziennych obowiązków. Sanatorium z PFRON jest również finansowane z budżetu państwa, dzięki czemu jest to darmowa forma leczenia dla osób spełniających kryteria.