Kategorie
Popularne miejscowości
Profil leczenia

Fizjoterapia ma za zadanie utrzymać, rozwijać i przywracać zdolności ruchowe człowieka, a także łagodzić występujący ból. Jej celem jest powrót do normalnego życia społecznego lub do warunków normalnego bytowania. Jest pojęciem węższym niż ogólna rehabilitacja, ale pojemniejszym niż fizykoterapia.

Fizjoterapia skupia się na leczniczym wykorzystywaniu ruchu, a także tak zwanych czynników fizycznych spotykanych w naturze. Dzieli się na wspomnianą fizykoterapię (a więc zabiegi fizyczne wykorzystujące prąd elektryczny, światło, magnetyzm, ultradźwięki, niską temperaturę itp.) i kinezyterapię (a więc zajęcia ruchowe). W ostatnich latach w jej obręb weszły także nowe metody lecznicze, a więc kinesiotaping (specjalne plastry aktywujące struktury ciała, odciążające tkanki), metoda McKenzie (leczenie i diagnozowanie bólów kręgosłupa wynikających z przeciążeń) oraz PNF (odtwarzanie utraconych funkcji ruchu, związana z rehabilitacją zaburzeń w obrębie układu kostno-mięśniowego i nerwowego).

Fizjoterapia
Fizjoterapia / Shutterstock

Fizjoterapia stosowana jest przy różnego typu schorzeniach: neurologicznych (udary, choroba Parkinsona), układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego (bóle pleców, zapalenia stawów), układu sercowo-naczyniowego (choroby serca, rehabilitacja po zawałach), układu oddechowego (astma, POChP). Wyróżnia się fizjoterapię medyczną/leczniczą, zawodową (ma na celu przystosowanie osób niepełnosprawnych do wykonywania danego zawodu) oraz społeczną (tutaj celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem).

Fizjoterapia – jakie sanatorium?

Fizjoterapia jest stosowana we wszystkich sanatoriach (część z nich prowadzi także fizjoterapię komercyjną), a także ośrodkach rehabilitacyjnych czy typu medical & SPA.