Choroba przed turnusem lub w jego trakcie

Dodano: 23 maja 2023

Może się zdarzyć, że tuż przed samym wyjazdem na turnus dopadnie nas choroba. Część osób w takiej sytuacji po prostu jedzie do sanatorium, co oczywiście nie jest zbyt rozsądne, narażamy bowiem także inne osoby. Oczywiście należy liczyć się wówczas z tym, że można zostać odesłanym do domu z własnej winy.

Choroba przed turnusem lub w jego trakcie

Choroba przed wyjazdem do sanatorium

Nagła choroba to sytuacja, którą najlepiej zgłosić w odpowiednim dla siebie oddziale NFZ, bezpośrednio, jak najszybciej i zapytać o możliwą zmianę terminu. Podstawą rozpatrzenia rezygnacji z wyjazdu jest jego uzasadnienie i udokumentowanie. Oddział NFZ uznaje rezygnację (wraz z dołączonym oryginałem potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe) za zasadną w udokumentowanych przypadkach, gdy ich powodem jest między innymi nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub też jego pobyt w szpitalu (musi to być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim!).

W zasadzie co do tego, co dzieje się dalej, nie ma jednoznacznych przepisów. Można więc dostać nowy termin, wiążący się z dłuższym czasem oczekiwania, ale niekiedy przesunięcie wyjazdu jest rozpatrywane indywidualnie i można „trafić” w bliski termin, na przykład już kolejny turnus.

Choroba przed turnusem lub w jego trakcie
Shutterstock

Zachorowanie w trakcie pobytu

Jeśli zachorujemy w trakcie pobytu, obowiązkiem sanatorium jest zapewnienie opieki lekarza lub, w godzinach wieczornych i nocnych, pielęgniarki. Gdy chodzi o infekcję zakaźną, lekarz prawdopodobnie zadecyduje o skróceniu turnusu. W takiej sytuacji pacjent może jednak również sam wystąpić o skrócenie pobytu z powodu choroby. Częściowa odpłatność za pobyt zostanie pomniejszona o ilość kwot za pełne doby, o które pobyt został skrócony; podobnie jest w przypadku skrócenia z powodu udokumentowanego ważnego zdarzenia losowego lub z przyczyn leżących po stronie sanatorium – w innych przypadkach pacjent płaci także za niewykorzystane dni leczenia.

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Podziel się swoimi uwagami, które mogą być pomocne dla innych.