Jak często do sanatorium?

Dodano: 10 stycznia 2023

Jak często można starać się o wyjazd do sanatorium w przypadku dorosłych, dzieci, pobytów z NFZ, ZUS/KRUS oraz wyjazdów prywatnych? Co zmieniło się w ostatnim czasie w weryfikacji skierowań?

Jak często do sanatorium?

Kolejne skierowanie do sanatorium na NFZ – jak często?

NFZ zaleca, by osoby dorosłe korzystały z pobytów w sanatorium nie częściej niż raz na 18 miesięcy. A jak często ma to miejsce naprawdę? W praktyce starający się o skierowanie do sanatorium może złożyć wniosek o kolejny wyjazd po upływie 12 miesięcy od powrotu z kuracji (i lekarz dopiero po takim czasie może wystawić skierowanie) – biorąc pod uwagę czas oczekiwania na wyjazd, przerwy między wyjazdami mogą więc w przypadku NFZ kręcić się w granicach 2,5-3 lat. Bez kolejki wyjadą tylko zasłużeni honorowi dawcy krwi lub przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani.

Zabieg taki miał skrócić czas oczekiwania na wyjazd, kolejka po prostu miała nie zapychać się przez zgłaszających chęć wyjazdu od razu po powrocie z turnusu, a przy okazji lekarz ma szansę trafniejszej oceny poprawy stanu zdrowia pacjenta w dłuższej perspektywie czasowej. Przepisu tego w przypadku dorosłych nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, do rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz do uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego.

Skierowania do sanatorium dla dzieci – jak często?

Sanatorium – na zasadach NFZ – przysługuje dzieciom po ukończeniu 3. roku życia, najczęściej wskazaniem jest jakaś choroba przewlekła, chemioterapia, długotrwała antybiotykoterapia, ogólne osłabienie organizmu. Dzieci czekają na wyjazd zdecydowanie krócej niż osoby dorosłe – czas oczekiwania nie przekracza 3 miesięcy, a są województwa, w których mierzony jest raczej tygodniami. Niepełnoletni mogą być leczeni w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium uzdrowiskowym lub jedynie korzystać z oferowanych przez sanatorium zabiegów bez konieczności całodobowego pobytu. O rodzaju leczenia decyduje lekarz rodzinny, jednak bez względu na jego formę dzieciom wykonywane są minimum trzy zabiegi dziennie przez sześć dni w tygodniu.

Pamiętajmy, że dzieci szkolne mają na miejscu zapewnioną naukę, więc czas wyjazdu jest dowolny, ale już inaczej wygląda sprawa z uczniami szkół ponadpodstawowych – tutaj brak świadczeń edukacyjnych, w związku z tym terminy obejmują tylko i wyłącznie okresy wolne od nauki.

Kolejne skierowanie do sanatorium z ZUS/KRUS

Jeśli wyjeżdżamy do sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS, możemy się starać o przedłużenie pobytu, a nawet o skierowanie na kolejny turnus bezpośrednio po zakończeniu bieżącego turnusu. Decyzja należy oczywiście do lekarza, ale stosunkowo często jest rozpatrywana pozytywnie – mówiąc wprost, ZUS-owi bardziej opłaca się zapłacić za dalsze leczenie, jeśli jest szansa realnej poprawy stanu zdrowia, niż wypłacać zasiłki chorobowe czy świadczenia rehabilitacyjne.

Jak często można starać się o wyjazd do sanatorium?
Shutterstock

Wyjazd do sanatorium prywatnie

Decyzja należy wyłącznie do nas – wybieramy miejsce, czas, standard pokoju, a częstotliwość wyjazdów zależy tylko od stanu naszego portfela. Może się natomiast zdarzyć, że zbyt częste turnusy nie będą wskazane z medycznego punktu widzenia. Prywatne turnusy sanatoryjne organizowane są zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Zmiana w weryfikacji skierowań

Jeszcze do niedawna istniał wymóg weryfikacji wystawionego skierowania do sanatorium po upływie 18 miesięcy. Obecnie nie jest to praktykowane, ponieważ w większości ośrodków czeka się dłużej niż wymieniony okres. Rzecz jasna w tym czasie może się sporo zmienić ze zdrowiem pacjenta i mogą pojawić się przeciwwskazania co do jego wyjazdu oraz bezpieczeństwa samych zabiegów.

Brak ponownej weryfikacji może w tym wypadku narobić pacjentowi pewnych problemów, bowiem zostanie on zbadany dopiero po przybyciu do danej placówki, do której został skierowany. Gdy badania takie wykażą powyższe przypadki, dopiero na miejscu zostanie on poinformowany o braku możliwości leczenia w sanatorium i odesłany do domu...

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Podziel się swoimi uwagami, które mogą być pomocne dla innych.