Czym jest sanatorium poszpitalne?

Dodano: 19 maja 2023

Sanatorium poszpitalne to inaczej szpital uzdrowiskowy. W miejscu takim kontynuuje się leczenie po poważnych chorobach, które leczone były w standardowym szpitalu (dla odmiany w sanatorium uzdrowiskowym leczy się zazwyczaj osoby z chorobami przewlekłymi).

Czym jest sanatorium poszpitalne?

Sanatorium poszpitalne zapewnia pobyt w całości refundowany, a przyznany on może być każdemu ubezpieczonemu, jeśli pomoże mu to powrócić do czynności zawodowej. Najczęściej trafiają tam osoby, które są w trakcie leczenia po zawałach, operacjach kardiologicznych, ortopedycznych, neurochirurgicznych, urazach ortopedycznych lub wielonarządowych.

Pacjenci w trakcie pobytu mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, przysługuje im także większa ilość zabiegów w stosunku do ich liczby w sanatoriach uzdrowiskowych; zawsze są to zabiegi dobrane indywidualnie pod konkretne schorzenie i stan zdrowia pacjenta.

Sanatorium poszpitalne – skierowanie

Skierowanie na leczenie w sanatorium poszpitalnym może wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i lekarz specjalista z poradni specjalistycznej oraz lekarz prowadzący leczenie w zwykłym szpitalu.

Sanatorium poszpitalne
Shutterstock

Opłaty i czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium poszpitalnego

Leczenie w sanatorium poszpitalnym jest całkowicie bezpłatne – NFZ, ZUS, KRUS w całości pokrywają koszty zakwaterowania, zabiegów, wyżywienia, leczenia i opieki medycznej. Płaci się jedynie za przejazd tam i z powrotem (plus za dodatkowe zabiegi, gdyby ktoś chciał z takich skorzystać). Przy okazji leczenia szpital uzdrowiskowy wystawia zwolnienie lekarskie, nie trzeba więc brać urlopu wypoczynkowego czy bezpłatnego (średni czas pobytu to 21 dni, aczkolwiek lekarz prowadzący może zadecydować zarówno o jego przedłużeniu, jak i skróceniu w zależności od stanu zdrowia pacjenta).

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium poszpitalnego jest krótszy niż w przypadku wyjazdu do sanatorium uzdrowiskowego, najczęściej to około 3 miesiące (choć są oddziały NFZ, w których może dochodzić do 5 miesięcy).

N Natalia 25.10.2023
0,0

Jak długo jest ważne skierowanie do sanatorium poszpitalnego

13