Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

Dodano: 23 stycznia 2023

Leczenie uzdrowiskowe nie jest dostępne dla każdego. Istnieje szereg schorzeń, traktowanych jako przeciwwskazania do wyjazdu do sanatorium.

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

W przypadku stwierdzenia przeciwwskazania lekarz nie wystawi skierowania lub też skierowanie nie przejdzie weryfikacji (uzasadnienie skierowania wypisane we wniosku przez lekarza z kontraktem z NFZ jest tylko i wyłącznie wskazówką i nie jest w żaden sposób wiążące weryfikującego). Ta druga możliwość istnieje także, gdy lekarz weryfikujący założy, że leczenie uzdrowiskowe nie jest celowe i nie przyniesie poprawy stanu zdrowia.

Długa lista przeciwwskazań

Lista przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego jest naprawdę długa, to blisko 30 pozycji, jednak obowiązuje tutaj zasada indywidualnego podejścia do pacjenta i podobne schorzenie dla jednej osoby okazać się może przeciwwskazaniem, dla drugiej natomiast może nim nie być. I tak na liście przeciwwskazań znalazły się ostre choroby zakaźne, choroby zakaźne (w tym pasożyty i choroby weneryczne), ogniska zapalne (przykładem ropnie okołozębowe), wirusowe zapalenie wątroby i żółtaczka, choroby wymagające szybkiej interwencji chirurgicznej (na przykład kamica czy przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia), pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność wątroby, skazy krwotoczne, choroby psychiczne i upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie, głębokie zaburzenia osobowości i zachowania, organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze, zniedołężnienie i niezdolność do samoobsługi, choroby wyniszczające układowe i ciężkie stany ogólne uniemożliwiające transport.

W dalszej kolejności na liście są nietrzymanie moczu i kału w znacznym stopniu, uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych, padaczka z częstymi napadami (przynajmniej raz w miesiącu), czynna choroba nowotworowa i leczenie chorób nowotworowych. W tym ostatnim przypadku w zależności od rodzaju leczonego schorzenia czas przeciwwskazania do podjęcia leczenia uzdrowiskowego różni się dość znacznie i waha się między 1 a 5 lat (ten ostatni przypadek to chociażby stan po leczeniu chłoniaka złośliwego, czerniaka złośliwego lub białaczki).

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego
Shutterstock

Przeciwwskazaniem jest ponadto ciąża i czas karmienia, choroby niedokrwienne serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia, choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej, kardiomyopatia rozstrzeniowa, infekcyjne zapalenie wsierdzia, nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma lub więcej czynnikami ryzyka oraz stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego. W przypadku dzieci obowiązują te same przeciwwskazania, może jednak dojść jeszcze jedno, a mianowicie brak opiekuna w przypadku dziecka w wieku 3-6 lat.

Przeciwwskazania po wystawieniu skierowania

Może się zdarzyć, że któreś z przeciwwskazań pojawi się już po wystawieniu skierowania i jego pozytywnej weryfikacji. W takiej sytuacji należy zwrócić je do oddziału NFZ z odpowiednią dokumentacją, a NFZ może wyznaczyć kolejny, bardziej odpowiedni termin leczenia. W innym przypadku podczas badania już na miejscu prowadzący je lekarz może zwyczajnie stwierdzić, że istnieją przeciwwskazania do kuracji i odesłać pacjenta z ośrodka. Ta ostatnia sytuacja może się zdarzyć również w przypadku wykrycia dopiero na miejscu choroby uznanej za przeciwwskazanie, o której wcześniej skierowany do sanatorium nie wiedział.

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Podziel się swoimi uwagami, które mogą być pomocne dla innych.