Sanatorium a uzdrowisko – czym się różnią?

Dodano: 17 stycznia 2023

Sanatorium a uzdrowisko – wiele osób traktuje je jako pojęcia tożsame. Jest to jednak błędne przekonanie, gdyż można spędzić czas w uzdrowisku, ale wcale nie być w sanatorium.

Sanatorium a uzdrowisko – czym się różnią?

Sanatorium a uzdrowisko – czym jest uzdrowisko, zwane także kurortem

Uzdrowisko, zwane także zwyczajowo kurortem (słowo pochodzi ze zbitki niemieckich „kur” i „ort”, co dosłownie oznacza „miejscowość kuracyjna”) to po prostu miejscowość uzdrowiskowa, spełniająca określone warunki, a więc dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, przykładem występowanie wód mineralnych, borowin czy specyficznych warunków klimatycznych. W Polsce termin „uzdrowisko” jest zresztą zdefiniowany ustawowo i dotyczy obszaru, na którym jest prowadzone lecznictwo uzdrowiskowe. O nadaniu miejscowości miana uzdrowiska decyduje więc Rada Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia.

Uzdrowisko musi mieć infrastrukturę, która umożliwia korzystanie z leczenia uzdrowiskowego, a do takiej zalicza się pijalnie wód, kąpieliska, inhalatornie, parki zdrojowe. Zazwyczaj obszar mieszkalny jest odrębny od tego związanego z leczeniem. Jeśli miejscowość dostaje status uzdrowiska, może dodać do swej nazwy człon „Zdrój” (jeśli znajdują się tam wody lecznicze) lub „Cieplice” (jeśli są wody termalne), jednak nie jest to wymogiem i nie wszyscy wpisują się w ów trend, choć niewątpliwie zwraca on na siebie uwagę i sam w sobie jest reklamą.

Uzdrowiska dzieli się ze względu na położenie lub czynniki lecznicze. W przypadku położenia wyróżnia się uzdrowiska nadmorskie, nizinne, podgórskie i górskie. Mówiąc zaś o czynnikach leczniczych – wodolecznicze, borowinowe, morskie, klimatyczne, lecznictwa podziemnego oraz mieszane. W jednym uzdrowisku może działać kilka różnych sanatoriów, świadczących odrębnie usługi dla NFZ lub tylko prywatnie. Zatem o ile mamy w Polsce zatwierdzonych 47 miejscowości o statusie uzdrowiska (najmłodszą jest wieś Latoszyn w powiecie dębickim, która zyskała akceptację Rady Ministrów w październiku 2022 roku), o tyle sanatoriów i innych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego jest około 300.

Sanatorium a uzdrowisko
Shutterstock

Sanatorium a uzdrowisko – czym jest sanatorium

Sanatorium to inaczej zakład lecznictwa uzdrowiskowego (do zakładów takich zalicza się także szpitale uzdrowiskowe, prewentoria uzdrowiskowe oraz przychodnie uzdrowiskowe), który wykorzystuje walory rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne wpływające w korzystny sposób na ludzki organizm. Są to więc budynki, które należą do infrastruktury uzdrowiska.

Różnice między sanatorium a szpitalem uzdrowiskowym

Należy także wspomnieć o różnicach między sanatorium a szpitalem uzdrowiskowym. Oba mogą co prawda mieścić się w tym samym budynku, ale ich kompetencje są całkiem odmienne.

Do sanatorium wysyłane są głównie osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, a ich pobyt tam jest kontynuacją leczenia. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia jest sprawność ruchowa. Różnicą jest poza tym odpłatność: w sanatorium obowiązują dopłaty określone w ustawie, nie jest ono w całości refundowane przez NFZ.

Szpital uzdrowiskowy zapewnia leczenie i rehabilitację osobom, które mają za sobą leczenie w szpitalu, klinice, poradni specjalistycznej lub przychodni. Kieruje tam nie lekarz rodzinny czy też inny mający umowę z NFZ, a ordynator szpitala lub dyrektor innej placówki leczniczej. Do szpitala uzdrowiskowego może trafić wyłącznie osoba, która jest w danym czasie niezdolna do pracy. Ma ona zazwyczaj więcej zabiegów, a także zapewnione specjalistyczne badania i konsultacje. Jej pobyt tam jest, poza dojazdem, refundowany przez NFZ.

J Joanna 26.08.2023
0,0

Dzięki