Odmowa potrzeby rehabilitacji leczniczej z ZUS

Dodano: 19 stycznia 2024

Może się zdarzyć, że komisja lekarska, a w zasadzie lekarz orzecznik, uzna rehabilitację w sanatorium za niepotrzebną, gdyż nie przyniesie ona poprawy zdrowia i aktywizacji zawodowej, a to jest jej podstawą.

Odmowa potrzeby rehabilitacji leczniczej z ZUS

Orzeczenie przyznawane jest w dwojaki sposób – na podstawie dokumentów medycznych (jeśli dokumentacja jest wystarczająca, orzeczenie jest rozpatrywane pozytywnie) lub badania lekarskiego (jeśli dokumentacja budzi wątpliwości, zastrzeżenia, wymaga uzupełnienia itp.; druga opcja jest oczywiście stosowana częściej). Starający się o wyjazd otrzymuje wówczas orzeczenie, w którym jest odmowa potrzeby rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji.

Odmowa potrzeby rehabilitacji leczniczej z ZUS – co robić?

W razie takiej sytuacji w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia należy złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, nie zaś do sądu, gdyż sprawy takie nie podlegają kontroli sądowej i Sądy Apelacyjne się nimi nie zajmują. W razie odmowy sprawa jest jednak w zasadzie rozstrzygnięta, opinia orzecznika jest prawomocna (można się natomiast zacząć starać o wyjazd z NFZ).

Jeśli decydujemy się napisać skargę, powinna zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
  • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).
Odmowa potrzeby rehabilitacji leczniczej z ZUS
Shutterstock

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Podziel się swoimi uwagami, które mogą być pomocne dla innych.