Test na Covid-19 przed sanatorium – czy jest konieczny?

Dodano: 25 maja 2023

Przedstawienie aktualnego wyniku testu na Covid-19 obowiązywało w sanatoriach i w szpitalach do 27 marca 2022 roku. Od 28 marca 2022 przepis uległ zmianie przez wprowadzenie nowelizacji rozporządzenia epidemiologicznego Rady Ministrów.

Test na Covid-19 przed sanatorium – czy jest konieczny?

Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił wówczas, że „Podstawowym warunkiem właściwej realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tych świadczeń, w tym ograniczanie barier, które mogłyby stać temu na przeszkodzie, a które nie są niezbędne. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie można zatem uzależniać udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym przyjęcia do szpitala, od przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2”. Co za tym idzie, test na Covid-19 nie jest warunkiem przyjęcia do sanatorium czy szpitala i placówki te nie mogą żądać od kuracjusza/pacjenta przedstawienia negatywnego wyniku testu. Nie trzeba także przedstawiać zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu.

Test na Covid-19 przed sanatorium
Shutterstock

Może się natomiast zdarzyć, że lekarz przyjmujący, na podstawie występujących objawów chorobowych i podejrzenia koronawirusa, zleci już na miejscu wykonanie takiego testu.

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Podziel się swoimi uwagami, które mogą być pomocne dla innych.