Wyjazd do sanatorium – zwolnienie czy urlop?

Dodano: 26 maja 2023

Pytanie to nurtuje wiele osób, bowiem wyjazd trwać może i 4 tygodnie… Zarówno NFZ, jak i ZUS/KRUS może pacjenta skierować do szpitala uzdrowiskowego albo do sanatorium uzdrowiskowego. Z sanatorium możemy skorzystać też w ramach turnusu rehabilitacyjnego albo jako opiekun dziecka.

Wyjazd do sanatorium – zwolnienie czy urlop?

Wyjazd do sanatorium – zwolnienie

Jeśli wyjeżdżamy do szpitala uzdrowiskowego, sytuacja jest prosta – na cały czas pobytu wystawiane jest zwolnienie lekarskie, wystawia je lekarz w sanatorium, zazwyczaj prowadzący terapię. Podobnie jest w przypadku turnusu rehabilitacyjnego w szpitalu uzdrowiskowym oraz w ramach prewencji rentowej z ZUS/KRUS (tutaj wypłacany jest dodatkowo zasiłek chorobowy). Oczywiście w czasie trwania zwolnienia lekarskiego na pobyt w szpitalu uzdrowiskowym pracownik jest chroniony przed możliwym zwolnieniem podobnie jak w przypadku standardowego zwolnienia lekarskiego, a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym liczony jest do stażu pracy.

Wyjazd do sanatorium – urlop

Inaczej sytuacja przedstawia się z wyjazdem do sanatorium uzdrowiskowego lub na turnus rehabilitacyjny w sanatorium uzdrowiskowym – wtedy trzeba wziąć urlop (najczęściej wypoczynkowy, ale można też wziąć urlop bezpłatny). Tak samo jest w sytuacji, gdy rodzic/opiekun musi towarzyszyć dziecku w sanatorium (proponowane są tutaj zmiany, gdyż zwyczajnie przepis ten zmniejsza liczbę chętnych na wyjazdy do sanatorium dla dzieci i czyni je nierentowne), a także gdy ktoś jedzie do sanatorium prywatnie. Oczywiście w każdej z tych sytuacji pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu z racji charakteru wyjazdu.

Wyjazd do sanatorium – zwolnienie czy urlop?
Shutterstock

Specyficznym przypadkiem jest wyjazd do sanatorium nauczycieli – jeśli chcą wyjechać poza okresem wakacyjnym, muszą wziąć urlop bezpłatny; mogą też wykorzystać urlop dla podratowania zdrowia, gwarantowany w Karcie Nauczyciela, a mogący trwać do roku czasu.

M MIROSLAW 16.04.2024
5,0

Jesteśmy chorzy np. na dolegliwości kręgosłupa. NFZ jak i ZUS oferują te same zabiegi w ramach leczenia.Jeśli jedziemy z ZUS dostaniemy zwolnienie lekarskie(24dni), a jeśli z NFZ to muszę wziąć urlop (21dni). Nie ma czegoś takiego jak urlop leczniczy, urlop chorobowy,urlop rechabilitacyjny itp. ,TYLKO URLOP WYPOCZYNKOWY by odpocząć od pracy. Jeśli jestem chory to idę na L-4. To znaczy że na NFZ jadę wypocząć czy się leczyć??? Czy w sanatorium obowiązują mnie regulamin dla chorego czy dla urlopowicza skoro jadę w ramach urlopu???

(5/5)
7